Lidgeld

Badminton is een relatief goedkope sport in vergelijking met andere sporten.
Met een degelijke racket + shuttles en een paar goede indoorschoenen kun je zonder problemen beginnen. Bovendien is onze club gekend voor zijn zéér democratische lidgelden.

Iedereen vanaf 6 jaar kan lid worden.

Volledig seizoen Aansluiting na 1 februari
Competitie € 125
(training + € 75)

(training + € 35)
Recreanten
≥18 jaar
€ 80 € 40
Jeugd  € 90
(voor een 2de trainingsmoment + € 40)
€ 50
(voor een 2de trainingsmoment + € 20)

Niet-leden mogen gedurende het hele seizoen tweemaal komen testen, gratis en verzekerd.
Nieuwe leden hebben recht op een gratis T-shirt.

reglement van interne orde 2005

Betalingswijze

Via overschrijving? Contant?
  • Zichtrekening: BE85 0011 4967 3706
  • bij voorkeur te betalen aan de penningmeester,
  • of aan ieder ander lid van de Raad van Beheer

Verzekering

Men kan individueel geen lid zijn van de Vlaamse Badminton Liga zolang men geen lid is van een club die zelf aangesloten is bij de VBL. Wolvertem BC v.z.w. is een club die aangesloten is bij de VBL en heeft het stamnummer 20016.
Om als geldig lid van de VBL te worden beschouwd en in orde te zijn met de verzekering tegen persoonlijke lichamelijke ongevallen, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • het lidgeld moet volledig betaald zijn aan de club,
  • inschrijvingsformulier moet worden ingevuld : http://www.bcwolvertem.be/bcw/functieinfo/nieuw_lid
Zolang dit niet in orde is, is men niet verzekerd en speelt men op eigen risico!!! De club is ook dan niet aansprakelijk bij eventuele ongevallen.