GEZOCHT: API

  • Aanspreekpunt Integriteit: belang van API? 
    • Biedt ondersteuning:  adviseert het bestuur over evt. grensoverschrijdend gedrag
    • Is een discreet en onafhankelijk aanspreekpunt rond integriteit voor elk lid 
    • (Bij voorkeur) actief lid 

Het is voor ons belangrijk dat als je nood hebt aan een warm en persoonlijk gesprek je bij ons in de club steeds terecht kunt bij de API. Zowel het bestuur als de trainers zijn verplicht rekening te houden met de vaststellingen van de API. We hechten als club dan ook veel belang aan aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid, zodat elk lid gezien en gehoord wordt en zich thuis voelt in de club. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur ons dan een mailtje:

Contact: info@bcwolvertem.be