Derby Noordrand

Om Badminton als sport verder te promoten in onze regio heeft ons bestuur sinds dit seizoen besloten het voortouw te nemen in het organiseren van ontmoetingen met naburige badmintonclubs. En dit in de vorm van ‘clubontmoetingen’ ook wel derby’s.

Vanwaar dit concept?

Dit concept is niet nieuw en bestaat al in onze jeugdwerking o.a. in de vorm van de BMWV-cup, dat ieder jaar een groot succes kent. Wij willen als club graag de lijn doortrekken voor elk lid onder het motto: ‘Team-Noordrand’.

In het sterk verstedelijkt gebied ten Noorden van Brussel zijn in een straal van 10 km rond onze club maar liefst vijf badmintonclubs (!) te vinden. Dit toont enerzijds de sterke bloei aan van badminton in onze regio en anderzijds geeft dit ook aanleiding tot een sterke concurrentie. Met dit nieuw concept willen we daar graag verandering in te brengen.

Waarom een opportuniteit?

  • Ruim mogelijk aanbod aan niveaus en speelmomenten voorzien
  • vrijblijvende speelgelegenheden aanbieden aan onze leden buiten de gemeente
  • Samenwerking met andere clubs 
  • We streven naar meer spontaan spelplezier en interactie 
  • Bedoeld voor jong-volwassenen (+16j) en volwassenen recreatief en competitief actief

Verder houdt dit in dat wij spelers van andere clubs op bezoek krijgen en zelf de verplaatsing maken.

Hoe kan je deelnemen?

Geregeld zal naar de interesse onder de leden gepolst worden door het uitsturen van polls en enquêtes via Sociale Media of op de site. 

Bij voldoende interesse stelt onze recreaten-verantwoordelijke dan een deelnemerslijst op en wordt er een datum vastgelegd in overleg met andere clubs. Op deze manier leren we als club en individueel nieuwe mensen kennen, doen we spel-ervaring op en geraak je als lid meer betrokken in de club. Uiteraard hoort een drankje achteraf ook tot de motivatie.

Ben je als club geïnteresseerd ?

› Contact: info@bcwolvertem.be

Instagram
Facebook